YAYINLAR / Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, Bülent Usta, Doğan Hızlan, Süha Oğuzertem, Ahmet Oktay, Zeki Coşkun,

Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik

Afa Yayınları, 1991, İmge Kitabevi Yayınları, 2002,  2019

Tarih araştırmacısı Taner Timur, Türk romanından yola çıkarak Osmanlı kimliğinden Türk kimliğine geçiş sürecimizi incelemekte, kimlik ve evrensellik arayışlarını tartışma konusu etmektedir.
Düşünce edebiyatı besler kuşkusuz, bazen da edebiyat düşünceyi besler. Timur´un kitabı bu gerçeği ispatlıyor.
Doğan Hızlan
Osmanlı toplumu üzerinde yoğunlaşan kitaplarıyla dikkati çeken Taner Timur, bu kez farklı bir alanda, edebiyatta, geçmişle bugün arasında bir köprü oluşturmaya ve Osmanlı-Türk toplumunun değişim sürecini romanlar aracılığıyla görünür kılmaya çalışıyor.
Ahmet Oktay
Timur´un bu yapıtı Türk romanını gerk coğrafi, gerek tarihsel ve sosyolojik bakımlardan izolasyon içinde ele almaya razı olmaması nedeniyle, edebiyat incelememelerimizi ´biz bize benzeriz´ dargörüşlülüğünden kurtarma ve kültürel evrenselliğe açma yönünde atılmış önemli bir adım ifade ediyor.
Süha Oğuzertem