İMBER, COLİN

ANASAYFA

İMBER, COLİN;  The Ottoman Empire, 1300-1650, the Structure of the Power;

New York, Palgrave, 2006.

Studies in Ottoman History and Law; İstanbul, Isis Press, 1996. (337 s.)

Kitap, 1971-1994 arasında çeşitli dergi ve diğer yayınlardan alınmış makalelerden oluşuyor.

Ebu’s-su’ud: The Islamic Legal Tradition; Stanford University Press, 1997.

The Crusade of Varna, 1443-1445; (Osmanlıca, eski Fransızca ve Almanca’dan çeviriler ve yayına haz. C. Imber) Aldershot, Ashgate cop. 2006.

Yazarın Zina in Ottoman Law başlıklı bir incelemesi de bulunuyor (Richelieu, Mns. Orientaux, coll. Turc, III, 1983; cote: 8-IMPR OR 12330 – 3).

İmparatorluktan Cumhuriyete Kağıt Paranın Öyküsü; Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi Katalogu; Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın açıklamaları ile..

Osmanlı Devleti’nde esas gümüş para. İlk altın para Fatih Mehmet zamanında, 1479’da basılıyor. Piyasada her türlü para dolaşıyor. Amerika’nın keşfinden sonra para bollaştı; Kuruş denilen iri gümüş sikkeler Osmanlı piyasasına girmeye başladı. Tağşiş, kalpazanlık uygulamaları başladı. Ülkedeki darphaneler birer birer kapandı. II. Mustafa para birliğini sağlayıcı bir reform yapmaya çalıştı. İzmir, Erzurum, Edirne’de yeni darphaneler açıldı. (s. 20-21). 18. Yüzyılın ilk otuz yılında çeşitli adlar altında (tuğralı; zincirli; fındık; zer-i mahbub) altın sikkeler basıldı. II. Mahmut zamanında piyasada 36 çeşit gümüş para vardı. (s. 21).