ORTAYLI, İLBER

ANASAYFA

ORTAYLI, İLBER; İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı; İstanbul, Hil Yayınları, 1983.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu; İstanbul, Alkım Yayınları, 2006.

—  Osmanlı Toplumunda Aile; İstanbul, Pan Yayıncılık, 2000.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayileşme Anlayışına Bir Örnek: “Islahı Sanayi Komisyonu” Olayı, ODTÜ Gelişme Dergisi, 1978 Özel Sayısı.

Sanayi konusunda “Osmanlı devlet adamları gerçeklerden uzak önlemler getirmektedir.” (s. 123). Abdülmecid dönemindeki girişimler olumsuz sonuçlar verdi. 1860’dan sonra yeni projeler ortaya kondu. Bunun için de bir “Islahı Sanayi” komisyonu kuruldu. Komisyon’un hedefleri şunlardı: 1) Gümrükleri (halen % 5) artırmak; 2) sergiler açarak sanayi teşvik etmek; 3) (Esnaftan) şirketler teşkil etmek; 4) sanayi mektepleri açmak. Kurulan şirketleri Meclisi Vala kontrol edecekti (md. 6).

İstanbul’da ve eyaletlerde kurulan sanayi mektepleri pek bir işe yaramadılar.