MURPHEY, RHOADS

ANASAYFA

MURPHEY, RHOADS; Ottoman Warfare, 1500-1700; New Brunswick, Rutger University Press, 1999. (XXII-278 s.)

MURPHY, RHOADS (Ed.); Regional Structure in the Ottoman Economy: A Sultan Memorandum of 1636 concerning the sources and the uses of tax-farm revenues of Anatolia and northern portions of Syria; Wiesbaden, O. Harassowitz, 1987. (XXXVI-216 s.)

MURPHY, RHOADS; The Ottoman Attitude towards the Adoption of Western Technology: The Role of Efrenci Tecnicians in Civil and Military Applications. (in Contribution à l’Histoire Economique et Sociale de l’Empire Ottoman, Louvain, 1983)

“Osmanlı devletinde eski bir tarihten itibaren, Taifeyi Efrenciyan adıyla bilinen bir Saray grubu aracılığıylaBatı tekniği ve tekonolojisinin ülkeye sokulması için bir kurumsal yapı oluşturulmuştu.” (Sultan hesabına Batı bilim ve tekniğini izliyorlar) (s.288)

1680’den sonra Batı’nın merkantilist politikası, “Osmanlı sanayisi için temel maddelere konulan sınırlamalar” ve Batı’daki merkezileşme (‘absolutism’) olurken Osmanlı’da tam tersi bir gelişme bilgi akışını durdurdu. (s. 288) (Bk. İnalcık; Centralization…) Yazara göre asıl neden iktisadi, kültürel  değil.

XVI. ve XVII. yüzyıllarda a) Askeri yenilikler; b) Madencilik; c) Saat vb yapımı inceleniyor.

Taifeyi Efrenciyan kimlerdi? İyi bilinmiyor. Bütçelerden (1527, 1629) örnekler veriyor. “Hıristiyan teknisyenler” söz konusu. 1527 bütçesinde 15 kişilik “Hıristiyan topçu uzmanları” var. “Ehli hiref taifesi” diye geçiyor. (s. 297) (Barkan’dan naklen (İÜİFM; 15, 1953-54) Klasik örnek Macar Urban. Önce Bizans İmparatoru’na sonra da II. Mehmet’e top üretti. Fetih için “devasa toplar” yaptı. (s. 297)