CECİL, LORD R.

ANASAYFA

CECİL, LORD R.; Essays, Londra, 1905. Cilt. I.

Marquess of Salisbury. İngiliz diplomatı. Eserde Navarin Vak’ası konusunda ilginç bir yorum var. Deniyor ki: “Navarin’deki uğursuz olay, Yunanistan için zamansız ve yapay özgürlük zorlayarak bir yerine iki ‘hasta adam’ yarattı.” (s. 25)

İngiliz Kralı da 29 Ocak 1828 tarihli konuşmasında Navarin Vakası’nı “uğursuz” (untoward) olay olarak nitelemiş.