SPİTZER, SİGMUND

ANASAYFA

SPİTZER, SİGMUND; Sultan Abdülmecid Han’ın Sarayı’nda Dr. Spitzer’in Hatıratı (yayına hazırlayan Ahmet Refik Altınay); Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası; VI, 34 (1331-1915)

1838’de Tıbbıye açıldığı zaman Dr. Bernard baş-profesör tayin edilmişti. O 1844’te ölünce yerine 1839’da Viyana’dan getirilmiş olan Dr. Spitzer geçti. Dr. Spitzer aynı zamanda Sultan Abdülmecid’in yardımcısı idi. Spitzer ailesine yazdığı mektuplarda Sultanın kendisine Liverpol-Manchester demiryolunun bir resmini gördükten sonra kendi ülkesinde de böyle demiryolları görmek istediğini söyler ve “fakat çok para lazım; Hazine’de de bu yok; Avrupa’daki gibi bunlar için özel şirketlerin kurulması gerekir” der. Dr. Spitzer bunun için özel sermaye ve mülkiyete güvenden söz edince, Sultan “bizim bankerlerimizde umumun menfaatı için birleşmek, Müslüman ahalimde ise çalışmak isteği yoktur. Bankerlerimiz sermayelerini faizle paşalarıma vermeye alışmışlardır” der. (N. Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKY, 2004, s. 211-212)