DADİAN; BOGHOS

ANASAYFA

DADİAN; Boghos; Note Présentée á sa Grandeur Mgr. L’Archevêque de Paris, Paris, 1855.

Not’da Papa’nın üstünlüğü kabul ediliyor. Fakat şu şartla: “Ermenilerin reddettiği tek şey, Papa’nın üstünlüğünün günümüzde olduğu gibi kabulüdür; çünkü bu onları, Patriklerini kendilerinin seçmeleri gibi, eski ve geleneksel bir haklarından yoksun kılıyor.” (s.16) (Kiliselerini “Galikanizm”e benzer şekilde değerlendiriyor. Ermeni Kilisesi’ne yapılan “hérésie” ithamlarından şikayet ediyor.)