LADİMİR, JULES HONORÉ ARNOUL

ANASAYFA

LADİMİR, JULES HONORÉ ARNOUL; La Guerre, Histoire Complėte des Opérations Militaires en Orient et dans la Baltique pendant les Années 1853 à 1856; Paris, 1858.

Kırım Savaşı hakkında çok yankılar uyandırmış bir eser. Fransız Ulusal Kitaplığı kayıtlarına göre 1855 yılında 15 baskı yapmış. Yazar edebiyat konusunda da eserleri olan biri.

Eserde Türklerdeki gelişmeler çok olumlu bir şekilde veriliyor. III. Napolyon’un siyasetini yansıtan bir yayın. Silistre savunması coşkuyla anlatılıyor. Şu cümleler eserin “felsefesini” ortaya koyuyorlar: “Ne harika dönüşüm! Kaç yıldır Rusya’nın yutmaya hazırlandığı bu lokma, elinden kurtuluyor; Kafkasya ve İran bağımsızlıklarına tekrar kavuşuyorlar; Türkiye uzun uykusundan uyandı; modern uygarlığın etkisiyle damarlarına yeni bir kan şırıngalandı ve yakında, en şahane kaynaklara sahip bu 34 milyonluk ulus, onu savunarak canlandıran uluslara yeni bir zenginlik kaynağı sunacak.” (s.48) Yazar daha sonra, coşkuyla, Fransız ticaretine ve sermayesine açılacak olanakları anlatıyor!

Sivastopol kuşatmasında Ruslar tahkimâtta çocuk ve kadınlar da kullanıyorlar. Fransız askerleri onlara ateş etmiyor. Esirlere de karşılıklı çok iyi davranıyorlar. (Yüzbaşı Duval ve Dampierre ailelerine çok iyi olduklarına dair haberler gönderiyor). Hatta bazan ileri karakola gidip haberleri bizzat kendileri veriyorlar (s. 248).