KARAL, ENVER ZİYA

ANASAYFA

KARAL, ENVER ZİYA; Osmanlı Tarihi; Ankara, Türk Tarih Kurumu yayınları. 7 cilt.

Osmanlı tarihinin klasik referanslarından biri. Modernleşme tarihi 5-7 ciltler. 5. Ciltte Nizam-ı Cedid ve Tanzimat dönemleri resmi tarih anlayışı içinde yazılmış. 

Sultan II. Mahmut; İslam Ansiklopedisi.

Karal sultanı “büyük bir padişahtı” diye niteliyor. Makalede Yunan İhtilali ve Halet Efendi hakkında bilgi ve yorumlar var. Halet Efendi’nin Fenerli Rumlara yakın olduğu ve Yeniçeri kırımına karşı çıktığı anlatılıyor. Çeşitli eylemleri ile Yunan İsyanını hazırlamış. Yunan İsyanının İbrahim Paşa tarafından bastırılmasından sonra İngiltere ve Rusya Saint-Petersburg’da anlaştılar: Vergi veren özerk bir Yunan devleti kurulacak. “İstanbul halkı, rical, ulema, topçu ve arabacı gibi sadık asker ocakları bu defa padişahın tarafını tuttular.” (s. 166)