CHİHA, NEDJİB H.

ANASAYFA

CHİHA, NEDJİB H.; Traité de la Propriété İmmobiliėre en Droit Ottoman; Kahire, 1906.

1275 [Belin tarihi 7 Ramazan 1274 (1858) olarak veriyor] tarihli Mecelle anlatılıyor. Bu kanunda yapılan başlıca değişikliklerle 1) timar ve zeamet sahiplerinin yerini devlet memurları aldı; 2) kadastro büroları açıldı; 3) miras (intikal) ve tapu (tercih) haklarının sınırları genişletildi. (s. 18)

Kanun toprakları beş kategoriye ayrılıyor. Miri ve mülk araziler dışında, metruke araziler (terres communales) dört çeşit 1) “baltalık” ormanlar; 2) harman yeri (sadece oturanlar yararlanıyor); 3) bir veya birkaç köye ait olan meralar; 4) yazlak ve kışlaklar.. (s. 109)

1869’da çıkan kanunla yabancılar (Hicaz istisnasıyla) mülk sahibi olabileceklerdi. Kanun sadece Osmanlı olup da tabiyet değiştirmiş olanları bu haktan yoksun kılıyordu. (s. 501)