BLOCQUELLE, M. H. de

BLOCQUELLE, M. H. de; Notice sur les Nomades du Turkestan. Paris, 1865.

Bölgeyi daha önce John Macdonald ve Alexandre Burnes de gezmişler.

Yazar Horasan’ın doğusunda Teke aşiretine esir düşüyor. Tekeliler 30 000 kadar çadır sahibi; her çadırda bir aile var. (s. 11) Marv Tekelileri 24 aşiret. Her aşiret kendi reisini seçiyor. Kethuda adını alıyor. (s.11) Bunlar en zeki ve kabiliyetlilerden seçiliyor. “Bu kethudalar toplanıyor ve savaş durumunda alınacak önlemler, akınlar vb., sulama olanağının paylaşımı, kanal ve bent inşası, nihayet genel çıkarları ilgilendiren her konuda tartışıyorlardı.” (s. 12) Ketkudalardan daha zeki ve siyaseten daha becerikli biri daha nüfuzlu oluyor. Fakat yine de eşit sayılıyorlar. Aralarında “çobandan şefe” tam bir dayanışma var. Açık olarak cereyan eden Meclis toplantısında herkesin katılma ve düşüncesini söyleme hakkı bulunuyor. (s. 12)