CHESNEY (COLONEL), F. R.

ANASAYFA

CHESNEY (COLONEL), F. R.; The Russo-Turkish Campaigns of 1828 and 1829; Londra, 1854.

Eser Abdülmecid’e ithaf edilmiş.

Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra kurulan Nizam ordusuyla alay ediyor. (s.64-65). “Düzenli ve aktif ordu olan Nizam ordusunun subay ve erleri, büyük çoğunluğu itibariyle, hiçbir askeri tecrübesi olmayan gençlerden oluşuyordu ve bu kuvvet tamamen son derece garip bir görünüşte idi.” (s. 64). Sonra, yazar, her kısmı başka bir ülkeden gelmiş acayip kıyafetleriyle alay ediyor. “Bu sultanın (II. Mahmut) durumunu tasvir etmek için ilave etmek gerekir ki” diyor, “yeniçerilerin yok edilmeleri hemen her Müslüman ailesinde hoşnutsuzluğun hüküm sürmesine yol açtı” (s. 65).

Savaş dışında, Osmanlı ticareti hakkında bilgiler veriliyor. Yazar başka hangi devlet Osmanlıların verdiği imtiyazları verir? diye soruyor. (ds. 341)