ROUSSEAU, LOUİS

ANASAYFA

ROUSSEAU, LOUİS; L’Effort Ottoman, Paris, 1907. (Reşit Saffet Bey’in önsözü ile).

Yazar bir gazeteci. R. S. Atabinen sunuş yazısında Türk-Fransa diplomatik ilişkilerin pekiştirilmesini ve bu amaçla da İngiltere (Albion) ve Rus çıkarlarının bölgeden kovularak Fransa’nın, eskiden olduğu gibi, “Doğu’nun hekemi” durumuna gelmesini savunuyor (s.ııı). Türkiye’yi Batı ile karşılaştırarak analizler yapanlara kızıyor ve “hakkında bir hüküm vermek için, Türkiye’yi kendi geçmişi ile karşılaştırmak lazım” diyor (s. ıx). Azınlıklar zenginleşerek “efendilerinin verdiği” güvenlik ve özgürlük altında Batıyla temasa geçti ve Batı’nın ajanı haline geldiler (s. xvıı). Türkler “asil, tam bir savaşçı ırk” olarak niteleniyor (s. xvıı). “Türk halkının bir vasiye, koruyucu bir hükümete ihtiyacı var”