KOLOĞLU, ORHAN

ANASAYFA

KOLOĞLU, ORHAN; Basın Tarihi, İstanbul, Pozitif Yayınları, 2006.

Yazarın (1929- ) basın tarihi ile ilgili bir çok kitabı var: Osmanlı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi (İstanbul, Müteferrika Yayınları, 1998); Takvim-i Vekayi (Ankara, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları, 1981); İlk Gazete ilk Polemik, Vekayi-i Mısriye, Takvimi Vekayi Çekişmesi (Ankara, ÇGDY, 1989); Islamic Public Opinion during the Libyan War 1911-1912 (Tripoli, Libya Tarih Kurumu, 1988); Kemalist Anadolu Basını (K. Yust, yayına haz. O. Koloğlu; Ankara, ÇGDY, 1995); Miyop Çörçil Olayı (Ceride-i Havadis’in Öyküsü); (Ankara, Yorum Yayınları, 1986).