AUBİGNOSC, L. P. B. d

AUBİGNOSC, L. P. B. d’; La Turquie Nouvelle, jugée au point où l’ont amenée les Réformes du Sultan Mahmoud; Paris, 1839. 2 Cilt.

Yazar milletveli. BNF kayıtlarındaki bazı eserlerinde “eski Hamburg emniyet genel müdürü” olarak geçiyor. Cezayir hakkında yayınları ve Meclis’e verdiği önergeler var.

Cilt: “İstanbul her düzeyde yabancılara satılmış insanlarla dolu. Böyle tanıtılıyor, parmakla gösteriliyorlar. Alçaklıklarının bedeli olarak aldıkları tazminat ve ödenekler zikrediliyor; hatta bazıları için bu dikkate alınacak bir sıfat!” (s. 183) Nazırlar da öyle. Sultan dönen dervişler tarafından her şeyden haberdar oluyor. (s. 201) Mevlevi tekkeleri son derece zengin ve güçlü. Sultan’a bile kafa tutabiliyorlar. (s. 204)

Cilt: II.

Moniteur Ottoman için sultanın güvenini kazanan Fransız (M. Blacque, fakat eserde ismi söylenmiyor) gizli talimatla Malta’ya gidiyor. Oradan Fransa’ya geçecek. Fakat Malta’da zehirlenerek öldürülüyor. (s. 230) Ruslar bu konuda İngilizleri suçluyor. İngilizler de Rusları. Yazara göre ikisi de değil; ona göre Blacque’i sultanın himayesini kıskanan Türk devlet adamları öldürdü. (s. 230) Courrier Anglais’ye göre Ruslar önce satın almak istemişler; hizmetçisi Rusya’da çalışmış bir Rum imiş; o zehirlemiş!! (s. 231)