DJEVAD BEY

ANASAYFA

DJEVAD BEY; L’Etat Militaire de l’Empire Ottoman; Paris, 1882.

Askeri reformlar anlatılıyor. Yeniçeri kırımı dolayısıyla gözden geçirdiğim bu eserde kırımın Mehmet Esat Efendi’nin Üssi Zafer’ine uygun bir anlatımı benimsediği görülüyor. (s. 346 ve devamı)