KABACALI, ALPAY

ANASAYFA

KABACALI, ALPAY (Ed.); Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayii; İstanbul, Cem Ofset, 1998 (320 s.).

Arap Çöllerinde Türkler; İstanbul, Cem Yayınevi, 1990.

— Bir İhtilalcinin Serüvenleri: Doğmayan Hürriyet ve Yarıda Kalan İhtilal; İstanbul, Engin Yayıncılık, 1995.

Başlangıçta Jön-Türk hareketine katılıp sonradan İttihatçılara düşman olan Hasan Vasfi’nin (Çerkes Hasan, “Hasan Amca”) anılarını da içeriyor. Talat Paşa’ya düzenlenen bir suikast anlatılıyor. Suikasttan son dakikada, Prens Sabahattin’in “adeta yalvarırcasına” müdahalesi üzerine vaz geçiliyor (s. 22-23).

Alman albayı von Frankenberg’in (eserde Frangberg diye geçiyor) “anılarına” dayanılarak, Almanların Osmanlı ordusundan bekledikleri üç maddede özetleniyor: 1) Boğazları kapamak; 2) Bir kısım Rus kuvvetlerini üzerine çekmek için Kafkasya’ya taarruz etmek; 3) Hindistan, Avusturalya, Yeni Zelanda’dan getirilecek askerleri tutmak ve aynı zamanda Çanakkale’ye muhtemel bir çıkartmaya engel olurdüşüncesiyle Kanal’a taarruz etmek (s. 211).