CHALLEMEL-LACOUR, F.

ANASAYFA

CHALLEMEL-LACOUR, F.; Les Hommes de la Turquie, Ali et Fouad Pacha;

(La Revue des deux Mondes; 1868, I )

Yazar Fransız Akademisi üyesi. Dergi de Fransız resmi dış politikasının sözcüsü. Fransa’nın o yıllarda en önemli dergilerinden.

II. Mahmut reformları barbarca yaptı. (s.892) İhtilali, XV. yüzyılda Fransa, İspanya ve İngiltere’de mutlak monarşiyi yerleştiren ihtilallere benziyor. (s. 891)

Reşit Paşa Londra’dan dışişleri bakanı olmak üzere dönerken M. Cor’u sekreter ve çocuklarına mürebbi olarak getirdi. (s. 895)

Rüşvet (bakshis) bütün idareye egemen. “Her şey satılıyor.” (s. 896)

Muhbir gazetesinde Ali ve Fuat Paşalar hakkında aslı esası olmayan çok şeyler yazıyorlar. (s.899) Ali ve Fuat Paşalar çok övülüyor. “Ali Paşa birçoklarının gözünde bugün ‘eski Türkler’ partisinin  lideri olarak görülüyor; söylendiğine göre, bir karar almadan önce mutlaka, XVI. Yüzyıl vezirleri gibi, müneccimine danışmadan edemiyor. Türk olmasına kesinlikle Türk; bağnazlığa gelince, müneccime inanmasına rağmen hiç de bağnaz değil.” (s. 917) “Fuat hakkında ne düşünülürse düşünülsün, hiç de Türk olmamaya o kadar yakın ki, onu bir ‘eski Türk’ saymak mümkün değil. Sadece dini değil, Müslüman adetlerini bile o kadar ciddiye almayan, espriler yapma alışkanlığında ve Fransızlara özgü  rahatlık içinde   Parisli bir dönmeye benziyor.” (s. 917)