ANDIÇ, FUAT

ANDIÇ, FUAT; The Last of the Ottoman Grandee, the Life and the Testament of Ali Pasha; İstanbul, Isis, 1996. (XI-68 s.)

Fuat Andıç’ın eşi Süphan Andıç ile birlikte Sadrazam Âli Paşa, Hayatı Zamanı ve Siyasî Vasiyetnamesi başlıklı bir eseri (İstanbul, Eren Yayınları, 2000) bulunuyor. Yukardaki kitabın genişletilmiş şekli olan bu yayında Paşa’nın “vasiyetname”sinin Fransızca versiyonu da bulunuyor.