ZİNKEİSEN, JOHAN WİLHELM

ANASAYFA

ZİNKEİSEN, JOHAN WİLHELM; Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa; Hamburg, 1840.

1840 yılında, Leopold von Ranke’nin tavsiyesiyle, Prusya Bakanlığı tarafından devlet gazetesinin (Staatszeitung) yeniden düzenlenmesi çalışmalarında görev aldı. Osmanlı tarihi’nin birinci cilti çıkınca Atina’dan profesörlük önerildi. Ranke ve onun gibi yüksek şahsiyetlerin önerisiyle Berlin’e yerleşti. Gazetenin dış politika yazarı oldu. (Ayrıntı için bkz. Allgemeine Deutche Biographie; Berlin, 1971, cilt: 45)

Eser: Yazar Osmanlıca bilmiyor. Eserini Batı kaynaklarını kullanarak kaleme almış. Kullandığı tek Osmanlı kaynağı sadece Hoca Sadeddin’in Bratutti çevirisi. Sonra en çok Bizans kaynaklarına yer veriyor.

Yazara göre İslam, Arap ve Perslerin olduğu gibi Türklerin da hayatını derinden etkiledi. Çin kaynaklı yeni araştırmalar Türklerin kökenine ışık tuttu. Bunlara göre Türkler Tatar ve Moğollarla karıştılar ve bir halklar ailesi haline geldiler. Sınırları Çin’le Altay dağları ve Baykal gölü arasında. (s. 10) Sonra göçtüler. Çin kaynaklarına göre adları Hiung-Nu. Batılı kaynaklar bunlardan Batıya göçenlere Hunlar dedi. (s. 11) Bu konuda yazarın kullandığı kaynaklar: 1) Klaproth, 2) A. Rémusat, 3) Deguignes.

— Geschichte der Griechischen Revolution; Leipzig, 1840.

Yazar Sultan Mahmut’un yeniçeri kırımında Strelitz’i yok eden Rus çarı’nı örnek aldığını söylüyor. (IV, 367) II. Mahmut’un zulmünü haklı buluyor.