MONTAGU, MARY WORTHLEY

ANASAYFA

MONTAGU, MARY WORTHLEY (LADY); Lettres d’une Ambassadrice Anglaise en Turquie au XVIII. Siėcle; Paris, 1952.

Lady Montagu Türkiye’yi ve Türkleri çok beğenmiş; her şeyi övüyor: örf ve adetleri, müziği, mimariyi, mutfağı vb. Özellikle kadınları. Türk kadınları, belki de, “dünyanın en özgür kadınları” diyor. (s. 118) Çiçek hastalığı Avrupa’da kırıp geçirirken, burada aşı yapılıyormuş! (s. 44) Eleştirdiği kurumlar da var. Yeniçerilerin sertliklerini ve “sınırsız iktidarlarını” anlatıyor. (s. 35) Yahudiler çok güçlü bir sınıf oluşturuyorlar. “Her paşanın Yahudi bir iş adamı var. Tüm itibar sahibi Türklerin doktoru, kâhyası, tercümanı durumundalar. (s.64) Ermeniler de tüccar olarak bütün imparatorluğa yayılmış vaziyetteler.

Lady Montagu’nün mektupları, başka bazı seyyah ve oryantalistler tarafından abartılı bulunmuş ve alay konusu olmuştur.