COQUELLE, P.

ANASAYFA

COQUELLE, P; Andréossy, Ambassadeur á Constantinople, 1812-1814; Revue d’Histoire Diplomatique; 1906.

Andréossy’nin misyonu 1812 Temmuz ayında başladı. Türkleri Ruslara karşı savaşa sokmak için anlaşma imzalatma peşinde. Osmanlılar Napolyon’un sözüne güvenmiyor; iki kez (1807 ve 1808’de) aldatılmışlar. Ayrıca Sultan Mahmut Fransa’nın zaferine inanmıyor. (s. 243) Türkler Ruslarla barış anlaşması imzaladılar.

La Grande Armée-Büyük Ordu”nun yenilgisi İstanbul’da bayram havası yarattı. “Türkler için Tilsit ve Erfurt’un intikamı alınmıştı.” (s. 251) İstanbul’da zaten bu sonuç bekleniyordu. Avusturya temsilcisi Sturmer görünüşte Fransa’yı, gerçekte Rusya’yı tutuyor. Zaferden sonra o da sevinç içinde. Osmanlıları Ruslarla anlaşmaya itmiş. Fransız elçisi, Napolyon’un ısrarı ile hala Türkleri savaşa teşvik ediyor. Napolyon bundan 1813 ilkbaharında vazgeçti. Metternih Sturmer’e ikili talimat yolluyor. Birisi gizli. Pera’da güvendiği biri aracılığıyla ulaştırıyor.

Andréossy İstanbul’da ve diplomatlar arasında gülünç oldu. Napolyon’un düşüşünden sonra da görevinde kaldı ve bu kez de XVIII. Louis’ye hizmete başladı. Bu garip durum 14 Kasım 1814’e kadar devam etti.