MAZOWER, MARK

ANASAYFA

MAZOWER, MARK; Salonica: City of Ghosts, new York, Alfred A. Konpf, 2005.

Eser Türkçe’ye Selanik: Hayaletler Şehri, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve yahudiler (1430-1950);  (Çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul, YKY, 2007) başlığı altında çevrildi.