UĞUR, AHMET

ANASAYFA

200

UĞUR, AHMET; Osmanlı Siyâset-nâmeleri; Kayseri, Kültür ve Sanat Yayınları, 1987.

Yazar (d. 1941) Kayseri Erciyas Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Osmanlı klasikleri hakkında yayınları var. Arapça, Farsça ve İngilizce biliyor.

Uğur: “Ben Osmanlı dönemi ana kaynakları üzerinde duruyorum, onlardan yenilere pek vakit bulamıyorum. Konumuzla ilgili yerli-yabancı, aylık veya üç aylık dergileri okuyoruz. Belleten, Tarih ve Medeniyet, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Eş-Şarkü’l-Evsat, Islamic Research, Islamic Quarterly, Türk Dünyası A.Ü. Fakülte ve Üniversite yayınları, Diyanet İşleri Bakanlığı Yayınları. Tavsiye edeceklerim, her kesim için değil de okuyan ve mürekkep yalamış insanlar için, akademik yayınlar, belirli kurumların yayınları, meşhur ve akıcı bir dille yazan yazarların eserleri; N.Sami Banarlı, Ahmet Kabaklı, Yavuz Bülent Bakiler, Mehmet Kaplan v.b.”