THEVENOT, JEAN

ANASAYFA

THEVENOT, JEAN; Relation d’un Voyage fait au Levant dans laquelle il est curieusement traité des Estats sujet au Grand Seigneur ; Paris, 1664.

Burada 1965 baskısını kullanıyorum: l’Empire du Grand Turc, vu par un sujet de Louis XIV: (Paris, Calman-Lévy). Eser 1665’de tekrar basılmış. 1674’de ise devamı yayınlanmış. 1687’de İngilizceye çevrilmiş. Yazarın doktor olduğu anlaşılıyor.

Yazar (1663-1667) Osmanlı halkları hakkında gözlemlerde bulunuyor. Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiş olanların Türklerden daha fazla Hıristiyan düşmanı olduğunu söylüyor. Türkler “dürüst insanlar ve ister Türk, ister hıristiyan veya Yahudi olsun dürüst insanları takdir ediyorlar.” (s. 162) Derviş tekkeleri riyaya dayanıyor. Bunlarda her türlü kötü alışkanlık var. Rumlardan çok kötü bahsediyor. Hain, güvenilmez, cimri, oğlancı vb.. (s.224) Yahudiler her yerde hor görülüyorlar; herkes tarafından kötü muameleye uğruyorlar. (s. 225)

Thévenot, piysada sahte para bolluğu’ndan söz ediyor. (s.187)