BLOWİTZ, M. de

BLOWİTZ, M. de; Une Course á Constantinople; Paris, 1884.

Eserde devlet büyükleri hakkında ilginç bilgiler var. Ahmet Vefik Paşa, Hayreddin Paşa, Midhat Paşa, Said Paşa, Namık Paşa, Münir Bey vb. (Örneğin Namık Paşa Pera’da çok güzel manzaralı bir konakta oturuyor. 4 kez Şurayı Devlet Başkanı olmuş. Halen senatör ve ayda 14 000 kuruş (3 000 frank) alıyor. Aylığını muntazam alamıyor. Fakat Bağdad’da vali iken çok para biriktirmiş; şimdi kalabalık ailesini refah içinde bununla yaşatıyor. (s. 168-169)

O sıralarda yazılan eserlerde sık sık tekrarlanan “Türkiye’nin yedi yarası” burada da sayılıyor: Havale, Harem, Bahşiş, Vakıf, Yol yokluğu, Dalgalı borçlar, Avrupa’nın kötü niyeti.

Yazara göre bunların en kötüsü harem. “Eski büyüklüğünü kaybetmiş, içine kapanmış, evin ulaşılmaz ve adeta utanılan bir köşesine itilmiş olan Türk kadını, kaçınılmaz bir şekilde varlık statüsünden eşya statüsüne indirilmiş bulunuyor ve böylece Harem, bir hamlede ulusun enlellektüel ve ahlaki hayatının yarısını ortadan kaldırıyor.” (s. 286)