HALPHEN, LOUİS

ANASAYFA

HALPHEN, LOUİS; Les Barbares: Des Grandes Invasions aux Conquêtes Turques du XI. Siecle;

Paris, 1948.

Yazar Merovenj Hanedanı sırasında başlayan ve Karolenjlerde gelişen Saray yüksek bürokrasisinin (Osmanlıları andıran) yapısını anlatıyor. Dört esas yüksek yönetici var:

1) “Chambrier” : Sarayın gerçek kâhyası. Darüssaade ağası?

2) “Sénéchal” : Kızlarağasına tekabül ediyor,

3) “Bouteiller” : Şarapçı- Saki?

4) “Maréchal” : İmrahor. Bunların altında da “chambellan-mabeynci”, “cuisinier-kilerci”, “échanson-içkici” ve “ “palefrenier-seyis” bulunuyor. (s.266)