GUTHMÜLLER, BODA ve KÜHLMANN, WİLHELM

ANASAYFA

GUTHMÜLLER, BODA ve KÜHLMANN, WİLHELM (Ed.); Europa und die Türken in der Renaissance; Tübingen, M. Niemeyer, 2000. (VI-451)

22-26 Eylül 1997’de Almanya’da yapılan seminerin tutanakları.