GİÇEV, STRAHİL

ANASAYFA

GİÇEV, STRAHİL; Les Débuts de L’Imprimerie Juive dans les Balkans; Actes du Ier Congrès International des Etudes Balkaniques.

Bulgar araştırıcıya göre  Balkanlarda ilk kitap, Batı’dan 19 yıl sonra, 1494’te, Yahudiler tarafından (İspanya’dan kovulduktan iki yıl sonra) basıldı. (s.785)

1500-1540 arası Avrupa’da 300, Balkanlarda 150 kitap basıldı. (s.785) Batı’dan gelen Yahudiler çok daha ileri bir kültür düzeyindeler. Daha çok zanaatla meşguller. (s. 786)