MURATOFF, PAUL

ANASAYFA

MURATOFF, PAUL ve ALLEN, W.E.D.; Caucasian Battlefields; Cambridge, 1953.

1828 Savaşı sonunda Doğu bölgesi Ruslar tarafından tahliye edilirken onlara sempati duyan bir çok Ermeni de beraber gittiler. Erivan, Akhalkalavi ve Akhaltzike’ye yerleştiler. (s.43) Aynı şey 1854 savaşından sonra da oldu. Bu savaşta Ermeniler ve Hıristiyan Gürcüler Rusları desteklediler. (s.67) Kırım Savaşı’nda Rus komutanı Muravyef, Kars hakkında Ermeni ajanlardan bilgi almıştı. (s.87) 1877’de de Eleşkirt’ten bir sürü Ermeni çekilen Rus ordularını “mülteci” olarak izlediler. (s.148-149) 1914’de ise Rusların Üçüncü Kafkas tugayına dört Ermeni “Druzhiny”si (1 000 kişilik birlikler) yardımcı olmuştu. (s.242)

Sarıkamışta Üçüncü Ordu, toplam olarak 75 000 kişi kaybetti. (s.284)