SMİTH, COLİN LEONARD

ANASAYFA

SMİTH, COLİN LEONARD; The Embassy of sir William White at Constantinople, 1886-1891;

Londra, Oxford University Press; 1957.

Osmanlı toplumunun kritik bir döneminde, Ermeni ayaklanmaları başlarken İstanbul’daki İngiliz elçisi gelişmeler hakkında  neler düşünüyor, neler yapıyordu?

White, 1890’da Ermeni bağımsızlık hareketinin “sadece Gladstone’un ve Londra’daki Ermeni komitelerinin kafasında bir sorun” olduğu kanısında. (s.107) Alman, Avusturya ve Rus elçileri de Ermeni sorununa kayıtsızlar.

Kamil Paşa sultan üzerindeki bir miktar etkisini Nelidof ve Montebello’nun entrikalarına karşı kullandı ve altı yıllık sadrazamlığı (1895-1891) sırasında “İngiltere ve Üçlü İttifak’la sıkı bir işbirliği polikasının başlıca avukatı oldu.”(s.148) Kamil Paşa’nın düşüşüne ait çeşitli hipotezler var. White’a göre, “sultan, Bismark’ın kılavuzluğunun sona erişinden derinden etkilenmiş bir şekilde, Alman İmparatoru’nun örneğine gıpta ile bakıyordu.” (s.148) Kamil Paşa’nın düşüşü, nesnel olarak, Fransa-Rusya anlaşmasının işine yaradı. (s.148)