WALLERSTEİN, IMMANUEL

ANASAYFA

WALLERSTEİN, IMMANUEL; KASABA, REŞAT; Incorporation into the World Economy: Change in the Structure of the Ottoman Empire, 1750-1839; (in Economie et Société), Paris, 1983.

Osmanlı sistemnin Batı sistemiyle bütünleşmesini (‘incorporation’) tartışıyor.

İncorporation”: “üretim sürecinin ve bir bölgenin yeniden yapılanmasını içeriyor; öyle ki bütünleşen bölge kapitalist dünya ekonominin merkezi iş bölümünün bir parçası ve devletler arası sistemin işleyen bir kısmı haline geliyor.” (s. 336)

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında dış ticaretin anatomisi değişti. Bu toprak kullanımını etkiledi. (Bu konuda Ö. L. Sarç ve K. Karpat’a dayanıyor) 1783’ten sonra dış ticaret hacmi (Napolyon savaşlarının kesintisi dışında) hep arttı. Dış borçlar ve yabancı sermaye de bu yönde etki yaptı. “1839 Gülhane Hattı Hümayunu Osmanlı bürokrasisinin bütünleşmeye direncinin sonu oldu.” (s. 337) (Özel mülkiyeti garantileyerek..)

Çiftliklerin doğuşu. (Jelavitch and Jelavitch, 1977)

Belgrad (1739) ve Küçük Kaynarca Anlaşmaları ile kapitülasyonların anlamı değişti. (s. 346) İddialarını karşılayacak düzeyde bir yazı değil.