DÜNDAR, FUAT

ANASAYFA

DÜNDAR, FUAT; Modern Türkiye’nin Şifresi, İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği 1913-1918; İstanbul, İletişim Yayınları, 2008.

Yazar’ın Paris EHESS’de savunduğu doktora tezinin, kendisi tarafından Türkçe’ye çevirisi.

— Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar, İstanbul, Doz yayınları, 1999.

İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikalar 1913-1918, İstanbul, İletişim yayınları, 2001.