TABAKÇI, CELAL

ANASAYFA

TABAKÇI, CELAL; Muallim Naci; Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994.

Muhafazakâr yazarın hayatı, edebiyatı ve düşünceleri hakkında tanıtıcı bir eser. Muallim Naci (1849-1893) İstanbul, Fatih’te Varna’lı bir anne ile İstanbullu Saraç Ali Bey’in oğlu olarak dünyaya geliyor.  Sekiz yaşında babasını kaybedince annesiyle birlikte Varna’ya dönüyor ve asıl öğretimini Varna medresesinde yapıyor. Tekrar İstanbul’a 1880’de dönüyor. İlerlemeden yana, fakat bunun din ve geleneklerden kopmadan gerçekleşmesinden yana.. Ertuğrul Gazi hakkında bir şiir yazmış; bunu Abdülhamid beğeniyor ve kendisini maaşa bağlıyor; yazar sonra bu şiiri genişleterek nesir haline getirmiş. “Millet-i Osmaniye” yanlısı (s. 31). Avrupa “irfan”ı Arap’tan aldı; şimdi bize satıyor! (s. 29). Ziya Paşa’nın Terkib-i Bend’ini taklit eden bir şiir de yazmış..

Muallim Naci, Ahmet Mithat Efendi’ye hayran.. Sonra dost oluyorlar ve onun gazetesinde yazılar yazıyor. Fransızca biliyor ve bu dilden çeviriler yapıyor. Çevirdiği şair ve yazarlar atasında Hugo, Musset, Béranger, Boileau vb gibi isimler var. 

Dil hakkında ileri fikirler sahip. “Lisan-ı Osmani” hakkındaki düşüncelerini beğenen Beşir Fuat’a da çok övücü bir mektup yazmış! (s. 159-160).