ZBOİNSKİ, H.

ANASAYFA

ZBOİNSKİ, H.; Armée Ottomane, son Organisation actuelle telle qu’elle résulte de la Loi de 1869 et des Mesures d’Urgences récemment prises; Paris, J. Dumaine, 1877.

Osmanlı ordusunda 1869 reform nizamnamesi hakkında ilginç bilgiler var.

O sırada Osmanlı Devleti’nin 800 bin kişilik ordusu, 600 bin asker de rezervi bulunuyor. Yirmiden fazla de zırhlı gemisi var (s. 129).

1) Devamlı Ordusu:  a) Nizamiye ordusu (4 yıl hizmet); b) İhtiyat (2 yıllık hizmet). Bunların dışında süvariler (beş yıl hizmet) ve topçular (bir yıl hizmet) var.

2) Redif ordusu. 800 kişilik 240 birlikten  (bataillon-tabur) oluşan 192 bin kişilik iki dereceli ordu.

3) Müstahfaz ordusu. Bunlar da 6 sene redifte hizmet ettikten sonra 8 sene de fiili askerliğe hazır bekliyorlar. 300 bin kişi kadarlar (s. 33).

1856 Islahat Feramanı’na “gelecek”te gayri-müslimlerin de askerlik yapması ilkesi girdi; gerçekleşene kadar “bedel” verecekler.  Yazar “burada ele almayacağımız nedenlerle ordu tamamen Müslüman kaldı” diyor (s. 39).

Bedel-i askeriye dini cemaat eliyle ödenecek. Onlar da adam başına 650-1100 frank kesiyorlar. Bunun için de 20-40 yaş arası erkekler (aslında tüm erkekler) için yıllık vergi alıyorlar.

Müslüman tek oğullar askere alınmıyor, fakat bu kural sık sık çiğneniyor. 1869 Kanunu askerlik hizmeti için tüm zamanı 20 yıl ile sınırlıyor. Askere gönüllü ya da kura ile gidiliyor. Her yıl 20-26 yaş arasındakiler kuraya tabi tutuluyor.