LACROİX, FREDERİC

ANASAYFA

LACROİX, FREDERİC; Question d’Orient; Paris, 1839.

Önsözü 26 Ağustos 1839’da yazılmış. Osmanlı Devleti’ni övücü, derinliği olmayan bir kitap. Urquhart’a da olumlu gönderme yapılarak, Osmanlıların Rus despotizmine karşı savunulması gereği kanıtlanmaya çalışılıyor. Aynı şekilde Mehmet Ali Paşa’ya karşı da tavır alınıyor (s. 11). Kavalalı M. Ali Paşa önce Fransız desteğine minnettar kalmış; fakat sonra yüz çevirmiş! Halep Paşalığı Osmanlı Devleti’ne 20 milyon kuruş vergi verirken Mehmet Ali Paşa bunu 20 milyon kuruşa çıkartmış (s. 30).

Süveyş kanalı açılma izni bir Fransız mühendise verilmiş; fakat onun tarafından yapılmayacak imiş (s. 47).

Fransa’da elçi olan Fethi Ahmet Paşa övülüyor. Hiç mültefit olmayan Metternich de övmüş (s. 142). Fransız çıkarlarını kolladığı iddia ediliyor.

Yazar II. Mahmut’un feodaliteyi kaldırdığı kanısında (s. 71). Türkiye’de aristokrasi ve doğuş ayrıcalıkları yok. Mevcut feodalite Batı’daki mahzurlara sahip değildi. Türk erdemleri sayılarak (yiğitlik, cömertlik, açık zihinli olmak, sadakat vb) övülüyor (s. 71).