STRATFORD DE REDCLİFFE

ANASAYFA

STRATFORD DE REDCLİFFE, VİSCOUNT (LORD CANNİNG); The Eastern Question, A Selection from his Writings during the Last FiveYears of his Life; Londra, 1881.

Kırım savaşı’nın bitişi Girit ve Suriye dışında Osmanlı İmparatorluğuna güven getirdi. Fakat sultan gereksiz ve çok büyük harcamalara (örneğin çelik zırhlılar) başladı. Borçları devasa ölçülerde artırdı (s. 4).

31 Aralık 1875’te The Times’e yolladığı mektupta İngiltere’nin ısrarı ile beş-altı ülkenin bir konferans şeklinde toplanarak Osmanlı Devleti’ni idari ve mali vesayet altına almalarını öneriyor. (s. 8).

16 Mayıs 1876 tarihinde yine The Times’e gönderdiği mektupta tam bir reform programı var: “Ulusal bağımsızlık gururu şimdilik yerini refah (welfare) ve zorunluluk mülahazalarına bırakmalıdır” (s. 17). Önerdikleri arasında tam bir Müslüman-Hristiyan eşitliği; idari, mali reformlar, devletin hayatiyeti sanayi,ekonomi ve krediye dayanmalı vb. (s. 17).