İREZ, FERYAL

ANASAYFA

İREZ, FERYAL; XIX. Yüzyıl Osmanlı Saray Mobilyası; Ankara, Atatürk Kültür Merkezi yayını, 1989.

Türklerde mobilya anlayışı (taht, sedir, oturgaç) hakkında bazı genel bilgilerden sonra, Saray tefrişatı hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. Batılı yazarlardan en ilginç gözlemleri Mrs Layard yapmış. Joan Haslip’in aktardığına göre Yıldız Sarayı’nı gezen sefire, haremin “son derece kıymetli ve o nisbette de garip” eşyalar ile döşendiğini ve koltuk ve kanape takımlarının da “Viyana veya Paris’ten” getirtilmiş olduklarını söylemiş ve “aynı ahenksizliğin kadınların giyimlerinde de görüldüğünü” eklemiş.  Saray’da “bazı kıymetsiz eşya ve guguklu İsviçre saatleri”nin “Çin imparatorlarının hediye ettiği paha biçilmez porselenlere komşuluk etmesi” de ayrı bir garabet!! (s. 45; Haslip, 2008, s. 188).  (Aslında günümüzde Dolmabahçe’de sergilenen aşırı varaklı kanape ve koltukların Fransız kopyası Avusturya imalatı olduğu bence de kuşku götürmez).