SKENE, JAMES HENRY

ANASAYFA

SKENE, JAMES HENRY (ESQ); Les Trois Epoques de l’Histoire Ottomane; Paris ve Londra, 1851.

Yazar (1775-1864) 1838’de Yunanistan’a gitmiş ve orada yıllrca kalmış. Walter Scott’un  dostuymuş. Eserde Canning’in adı geçmiyor; fakat kataloga girmiş başka bir eserinde, Canning’le Kırım savaşını anlatıyor. (Dictionary of National Biography; Cilt. 52. Londra, 1897)

Yazar II Mahmud’u çok övüyor; tarihe “büyük adam” olarak geçeçeğini söylüyor. (s.50)  Yeniçeri kırımından da övgü ile söz ediyor. (s.36) Gelirlerin çok arttığını, rakamlarla, kanıtlıyor. (s.59)

Yaptığı dönemleme şöyle: A) Yeniçerilerin ilgasına kadar olan dönem; a) Yeniçerilerin disiplin altında olduğu dönem; b)  sonraki dönem; B) Geçiş dönemi; C) 1840’larda yeniden yapılanma dönemi. Ordu hakkında da övücü bilgiler var. Orduda dayağın olmadığını, sadece çok ciddi hakaret hallerinde buna başvurulduğunu; genellikle hapis cezasının verildiğini ileri sürüyor. (s.67) Neferlerin giyimi kuşamı mükemmel. (s.65)

Sultan Mahmut ölünce Mehmet Ali Paşa’nın iktidara geleceği havası hakim oluyor. Öyle ki bu ortamda, Fransız amirali’nın telkiniyle Ahmet Fevzi Paşa “ihanetten çok hata eseri” Mısır’a teslim ediyor. (s.49)

Siyasal amaçla yazılmış bir kitap izlenimi veriyor.