GİBBONS, H. A

ANASAYFA

GİBBONS, H. A.; An Introduction to World Politics; Londra, 1922.

Jön-Türkler konusunda ilginç bir yorum: Jön-Türkler siyasetlerini üç temel hataya dayandırdılar: 1) Sultan’dan kopmuş, hatta hiçbir zaman İstanbul’a bağlı olmamış eyaletlerin Anayasa’nın ilanı ile ayrıcalıklarından vazgeçeceklerini sandılar; 2) İslami teokrasisinin Avrupa siyaset ve yargı kurumlarıyla bağdaşabileceğini sandılar; 3) Türk unsurunun egemenliğini devam ettirteceğini sandılar. (s. 220).

Sevr Anlaşması hakkında yazarın görüşü: “Ankara’da muhalif bir Hükümet kurmuş olan M. Kemal Paşa’yı yok edecek silahlı müdahaleyi gerçekleştirmediği için Sevr Anlaşması daha imzalanmadan başlıca yapıcıları tarafından diskredite edilmişti” (s. 432)

“Türk milliyetçileri Grek ve Ermenilerin tehcir ve kırımına Dünya Savaşı sırasında olduğu kadar cezasız bir biçimde devam ettiler.” (s. 435)