CROUZENAC, SİEUR de

ANASAYFA

CROUZENAC, SİEUR de; Histoire de la Dernière Révolution Arrivée dans L’Empire Ottoman, Paris, 1740. 

Yazar (asıl adıyla Abbé Saunier de Beaumont) olayların nasıl geliştiğini Osmanlı kaynakları ile paralellik içinde anlatıyor. Arnavut bir yeniçeri (“cesur, entrikacı ve peygamber davranışlı”) olarak tanımladığı Patrona, eserde “Patron Ali” ya da “Hali” olarak geçiyor (s. 5). Zaferden sonra I Mahmut, yeniçerilerin isteği üzerine kendisini üç tuğlu paşa olarak Macaristan’da Nissa valisi tayin ediyor, fakat o kabul etmiyor. Saraya davet edilerek öldürülmesine de “iradesiz” şekilde silahsız gitmesinin neden olduğu söyleniyor (s. 37). Ölümünden sonra evinde “çok değerli sayısız mücevher ve büyük miktarda para” bulunuyor (s. 37). İlginç olan, III. Ahmet de tahta yeniden çıkmak için hazırladığı -başarısız-  komploda bunun adını kullanıyor. Ok Meydanı’nda topladığı iki üç bin kadar komplocu (conspirateurs) “Hz. Muhammed, sevgili özgürlük kurucumuzun (“ce cher restorateur de la liberté public”) intikamını almamızı istedi” diye harekete geçiyorlar. (s. 39).