HERBELOT DE MOLANVİLLE B. D’

ANASAYFA

HERBELOT DE MOLANVİLLE B. D’; Bibliothėque Orientale, ou Dictionnaire Universelle Contenant généralement tout ce qui Regarde la Connaissance des Peuples de l’Orient; Paris, 1697.

Avrupa’da yazılmış en eski İslam kültürü sözlüklerinden. Osmanlı tarihi hakkında fazla aydınlatıcı değil. 1776’da yeni baskısı yapıldı; 1780’de de C. Visdelou ve H. Galand buna bir ek yazdılar.

Herbelot, Paris’in en iyi ailelerinden birine mensup. İtalya’ya Doğu dillerini öğrenmek amacıyla bir buçuk yıllık bir seyahat yaptı. Ermeniler ve diğer Doğulularla  temasları sayesinde dil bilgisini güçlendireceğini düşünmüştü. Kardinal Barberini ile de tanıştı.

Fransa’da önce Fouquet’nin, sonra da Colbert’in gözüne girdi. XIV. Louis kendisine maaş bağladı. Kral kendisini “Syriaque” öğretmeni yaptı. İtalya’da Kardinal Grimaldi’nin desteğini de kazandı. Kral XIV. Louis de kendisini Roma’da misyonlara yolladı. O da Fransız çıkarlarına hizmet etti. (Bkz. Journal des Savans; Ocak, 1696 ve Nouvelle Biographie Générale, Cilt: 21)