ARNAKİS, G. GEORGİADES

ARNAKİS, G. GEORGİADES; The Greek Church of the Constantinople and the Ottoman Empire;

The Journal of Modern History; Eylül, 1952. No. 3.

Beratlar analiz ediliyor. Fatih’in verdiği berat iç özgürlüğü sağlıyordu ve I. Selim tarafından da teyit edildi.

Günümüzde tam olarak bilinen en eski berat, I. Ahmet zamanında  Larissa piskoposuna verilen berat. Daha sonrakiler de aynı hükümleri tekrarladılar. (s. 241)

Beratların içeriği şöyle:

1) Din özgürlüğü sağlanması;

2) Hıristiyanların idaresi, düzenli vergi verildikçe ve ihanet edilmedikçe, dış müdahalelerden masun kalacak;

3) Malları ve kamu hizmetine dönük vakıfları Kilise yönetecek ve kendi de vergi koyabilecek;

4) Medeni hukuk ilişkileri Kilise tarafından yürütülecek. (s. 242-243)

1623-1700 arası 50 kez patrik değiştirildi. Osmanlı için, bu, kârlı bir operasyondu. (s. 247-248) 1759’dan sonra istikrar geldi. İdam edilen patrikler “disloyal subjects” (ihanet eden tebaa) olarak idam ediliyorlardı. (s. 244)