GEORGİADES, Démetrius

ANASAYFA

GEORGİADES, Démetrius; La Turquie Actuelle; Paris, 1892.

Yazar hakkında “Fransız çıkarlarını savunarak Fransız vatandaşlığı aldı” diye bir not kaydetmişim.

“Her biri büyük bir memleketin refahını sağlamaya yetecek, halkın oraya buraya serpiştirilmiş olduğu geniş alanlar giderek boşalıyor; kalabalık ailelerin sayısı çok az. Uçsuz bucaksız ovalar bomboş.” (s.2) “Özellikle tarıma bir atılım sağlayan demiryolu yapımı dışında, Dobruca, Bulgaristan, Doğu Rumeli ve Teselya Türkleri Asya’ya göçüyorlar. Hükümet adeta yaşamlarını sağlamak için onlara toprak dağıttı; askerlikten de muaf kıldı.” (s.17)

Köylüler hep kendi hesaplarına çalışıyorlar; ender olarak da mülk sahibi ile işbirliği yapıyorlar. Çoğu tefecilerin pençesine düşmüş durumda. % 20-50 arsında faiz oranları, aranan oranlar! (s. 18)

Osmanlı yönetici zümresinin kıyasıya bir eleştirisi.

Sarraflar sokaktan sabit mekana geçince “banker” adını alıyorlar. Bunlar subay ve memurların ödenmemiş aylıklarını pazarlıkla % 60-80 eksiğine alıp savunma nazırına giderek bunları yüksek karlı iltizam beratlarıyla (havale) değişiyorlar. s. 33. (Aynı konuda bk. Gabriel Charmes; L’Avenir de la TurquieLe Panislavisme, Paris, 1883 ve Paul de Régla; La Turquie Officielle).

Tarımın çöküşü ile ilgili bilgiler. Dobruca, Batı Rumeli, Teselya ve Bulgaristan’dan Anadolu’ya göçler. Hükümet göçmenlere toprak veriyor; onları askerlikten muaf kılıyor. s. 17.