BARRACHİN, JEAN

BARRACHİN, JEAN; Sommaire Historique de l’Influence Française en Orient; Paris, 1843.

Katolik görüş açısından yazılmış, değersiz bir eser. Yazar kendisini “muhafazakâr” olarak tanımlıyor. Fransız çıkarların Katolik görüşle birleştiğini hararetle savunuyor. Son derece anti-Türk duygularla yazılmış. Haçlı seferlerinin övgüsünü yaptıktan sonra, bunların XIX. yüzyıl düşünce ve basın haçlıları ile tamamlanacağı yönündeki kanısını ifade ediyor. (s.11)  “Doğu tekrar Hıristiyan olacak!” (s. 10) İnancı bu!