BLACKMER II, Henry M.

BLACKMER II, Henry M.; The Library of H. M. Blackmer II, Londra, Sotheby’s, 1989

(1515 maddeden oluşan katalog).

11-13 Ekim 1989’da Sotheby’s’de dağıtılan dünyaca ünlü bir koleksiyonun katalogu. Doğu’yla ilgili hemen tüm önemli (ve bir çok da önemsiz) kitabı içeriyor.