ELLİOT, CHARLES

ANASAYFA


ELLİOT, CHARLES; Turkey in Europe; Londra, 1908.

Yazar 1893-98 arası İngiliz elçiliği sekreteri.

Ermeni hareketleri konusunda ilginç bilgiler var. Sasun kırımında 8 000 kişinin öldürüldüğü söylenmiş; fakat Uluslararası Araştırma Komisyonu (Commission of Inquiry) ölenlerin 900 kadar olduğu kanısına varmış (s. 406). Osmanlı Bankası işgalinden sonra ise 6 000 kişi (genellikle hamallar) ölmüş; kırım nedeni dini olmaktan çok, politik. (s. 411).

Ermenilerin durumunu iki unsur değiştirdi: 1) 1887’de Paris’te kurulan Hınçak partisi; 2) 1880-1890 arasında gelen Anglo-Amerikan misyonerler.