SMİTH, ADAM

ANASAYFA

SMİTH, ADAM; Recherches sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations;

Paris, 1843. (İngilizce ilk baskı 1776)

Türkiye Kumpanyası hakkında ilginç gözlemler. Tekelci bir şirket. Türkiye’ye mallar sırf bu şirketin gemileri ile girip çıkıyorlar. Onlar da sadece Londra’dan hareket edebildikleri için ticaret çok kısıtlı kalıyor. (II, 389) Şirkete Londra büyük burjuvazisi egemen. Kral George II giriş aidatlarını indirdi. Yaş tahdidi de kalktı. Hayli liberallaşti. Fakat hala “tamamen özgür olmaktan uzak”; 20 sterling giriş aidatı var.