MANTRAN, ROBERT

ANASAYFA

MANTRAN, ROBERT; Foreign Merchants and the Minorities in İstanbul during the XVI. And XVII. Centuries  (in B. Braude, B. Lewis ed. Age.)

Braudel Osmanlı devleti’nde burjuvazinin (Nasi, Cantacuzenos örneklerini vererek) gayrimüslimlerde olduğunu söylüyor. Bu, yazara göre, “eksik” bir görüş. Çünkü bir de “idarî (administrative) burjuvazi” var. “İdarî burjuvaziyi merkezi idarenin yüksek yöneticileri, veziri azam, vezirler, ordu ve donanma komutanları, başkentte en önemli görevleri işgal edenler, dini liderler ve yüksek saray görevlileri oluşturuyorlar. Bunlar mevkilerine bağlı geniş ödeneklerden yararlandıkları gibi bunlara meşru olan ya da olmayan bir bir çok gelirleri de ekliyorlar. Görkemli meskenlerde oturuyorlar ve sayısız hizmetçiye sahipler. Yerli ve ithal malı ürünlerin en büyük tüketicileri oldukları için ticarette önemli bir rol oynuyorlar. Ek olarak bir de merkezi idarenin ve İstanbul yönetiminin ajanlarından oluşan bir de orta burjuvazi var. Bunlar bazı istisnalarla (dragomanlar, doktorlar vb) Türklerden oluşan, istikrarlı bir memur sınıfı (“class of officials”) oluşturuyorlardı.” (s.134)