LEWİS, BERNARD

ANASAYFA

LEWİS, BERNARD; The Emergence of Modern Turkey; Londra-New York, Oxford University Press, 1961.

Yazarın Modern Türkiyenin doğuşu hakkında genel nitelikli eseri. Metin Kıratlı tarafından gerçekleştirilen Türkçe çevirisi TTK Yayınları arasında çıktı. Osmanlı değişimini, yarı-kolonyal bağlardan bağımsız olarak bir “modernleşme” olarak ele alan görüş Türkiye’de egemen tezlere paralel; bunları da etkiliyor.

Canikli Hacı Ali Paşa; Encyclopédie de l’Islam

Bir derebey hanedanı kurucusu. İstanbul’da 1720’de doğdu. Saray’ın kapıcıbaşısının oğlu. Gençliğinde ağabeyi Süleyman Paşa’nın yanı sıra Canik’e gitti. Orada muhassıl oldu. Osmanlı-Rus savaşlarından yararlanarak tasarrufunda bulunan yerleri Doğu’ya doğru genişletti. Trabzon da kendisine malikane olarak verildi. Yenilgiler ve aflardan sonra 1785’te öldü: Çapanoğullarının hücumu ile 1779’da Kırım’a kaçtı; sonra affedilerek topraklarının başına döndü; II. Mahmut zamanında idam edildi.